Welkom bij de Stichting Rainbow

De doelstelling van Stichting Rainbow is het ondersteunen van jonge mensen in de Derde Wereld. Wij doen dat door het leggen van een financiële basis, waardoor onderwijs aan jonge mensen kan worden gegeven.

Onderwijs is een belangrijke mogelijkheid en vaak de enige weg om betere kansen voor kinderen en jonge mensen te verkrijgen in gebieden waar men het niet zo goed heeft als wij in de Westerse wereld.

Het geld van de Stichting komt voornamelijk uit privégiften en giften bij bijzondere gelegenheden, waarbij men cadeau's geeft in de vorm van een donatie aan de Stichting of iets organiseert (zoals recent een sponsorloop op een basisschool waarvan de opbrengst ten goede kwam aan onze Stichting).

De voorzitter van de Stichting is sinds zijn pensionering werkzaam als mediator en heeft een aantal commissariaten. Al zijn verdiensten komen ten goede aan de Stichting.

Tevens geeft het bedrijf Global Airlines Services te Schiphol een maandelijkse bijdrage. Deze bijdrage gaat specifiek naar Makassar voor extra onderwijs op IT-gebied.

Het spreekt vanzelf dat wij erg blij zijn met elke vorm van steun! Met extra steun worden dan bijzondere projecten gedaan, boven het normale budget voor de reguliere onderwijsprojecten.