Indonesië

Op het eiland Sulawesi (Celebes) in de hoofdstad van Sulawesi, Makassar, is in 1997 een project gestart, waarbij Stichting Rainbow de financiering verschaft, om ongeveer honderd meisjes in de leeftijd van 6 tot 16 jaar een kans te geven onderwijs te (blijven) volgen.

Het geld dat afkomstig is van Stichting Rainbow wordt benut voor o.a. schoolgeld, uniformen, transportkosten van en naar school, boekengeld, etc.

In Makassar is tevens een huis door onze stichting gekocht om daar, met de hulp van acht tot vijftien vrijwilligers en twee leidinggevenden, extra lessen te geven. Het gaat dan om extra scholing op het gebied van: Engelse taal, koken, toneel, zang en dans, naailes en rekenen.
Uit de extra bijdrage van Global Airlines Services wordt nu ook IT-les gegeven.

Dit extra en aanvullend onderwijs wordt uitgevoerd, o.a. door jonge vrouwen, het project ontgroeid en gelukkig steeds bereid als vrijwilliger te blijven helpen. Deze vrijwilligers ontvangen een kleine maandelijkse bijdrage per persoon.

In lijn met de statuten van de Stichting Rainbow gaat het hier ook om kansarme kinderen van alle rassen en geloven.